Tag: "alan derinliği"

banner ad
Yaratıcı bir teknik olarak Bokeh
1

Yaratıcı bir teknik olarak Bokeh

Fotoğrafta net olmayan, bulanık bölgelerin bilinçli olarak kullanılması yeni bir kavram değil. Bununla birlikte, “bokeh” sözcüğünün ortaya çıkışı ve bir fotoğraf tekniği olarak tanımlanması on senelik bir geçmişe yayılıyor. Bokeh sözcüğü Japonca “bulanıklık, net olmama durumu” anlamına geliyor ve Amerikalılar “bov-key” olarak telaffuz ediyorlar.

Alan derinliği ve sensör boyutu ilişkisi
0

Alan derinliği ve sensör boyutu ilişkisi

Fotoğrafta alan derinliği uygulamaları, kompozisyonu ve anlatım biçimimizi etkileyen en önemli yöntemlerden birisidir. Fotoğraf makinelerimizin objektifi gözümüz gibi değildir, bulunduğumuz noktadan sonsuza dek uzanan alanın belirli bir bölümünü net olarak görür.