Tag: "fotoğraf okuma"

banner ad
Fotoğrafları Nasıl Değerlendiririz?
0

Fotoğrafları Nasıl Değerlendiririz?

Fotoğraf, iki farklı değerlendirme metodu ile yorumlanabilir. Bu değerlendirme metotlarından biri teknik açıdan değerlendirmedir. Diğeri ise; içerik analizi, biçimsel ve içeriksel değerlendirmedir.

Fotoğraf okumaları ya da hariçten gazel okuma
6

Fotoğraf okumaları ya da hariçten gazel okuma

Bir fotoğrafa 30×40 cm büyüterek 70 santimetreden de bakabilirsiniz. 90×120 cm büyüterek 2 metreden de bakabilirsiniz. Her iki durumda da gördüğümüz tıpatıp aynıdır. Sadece eğer baskı agrandizörde yapılmışsa büyük baskı küçük baskıya oranla daha da kalitesiz yani kaba bir optik kalitede olur. Hal böyle iken (bir vakitlerin ünlü Amerikan fotoğrafçılarının 20×25 cm’lik sergi baskıları bir yana) baskılar çoğunlukla 30×40 civarında yapılırdı. Bugün bunlara nerede ise posta pulu gözüyle bakılıyor.