Tag: "Prof. Güler Ertan"

banner ad
Fotoğrafları Nasıl Değerlendiririz?
0

Fotoğrafları Nasıl Değerlendiririz?

Fotoğraf, iki farklı değerlendirme metodu ile yorumlanabilir. Bu değerlendirme metotlarından biri teknik açıdan değerlendirmedir. Diğeri ise; içerik analizi, biçimsel ve içeriksel değerlendirmedir.

Kadının reklamlarda meta olarak kullanılması
0

Kadının reklamlarda meta olarak kullanılması

Günümüzde kadına bakış açısı, gerek toplumsal gerekse dini açıdan kalıplaşan ve çözümlenmesi güç sorunlara neden olabilen bir niteliktedir. Bu bakış açısı geçmişten günümüze, bireyden topluma doğru genişleyen bir grafik izlemektedir.