Tag: "Reklam hazırlama"

banner ad
Kadının reklamlarda meta olarak kullanılması
0

Kadının reklamlarda meta olarak kullanılması

Günümüzde kadına bakış açısı, gerek toplumsal gerekse dini açıdan kalıplaşan ve çözümlenmesi güç sorunlara neden olabilen bir niteliktedir. Bu bakış açısı geçmişten günümüze, bireyden topluma doğru genişleyen bir grafik izlemektedir.